Wikia

Captain Tsubasa Wiki

Shin Captain Tsubasa (OST)

Talk0
443pages on
this wiki
Shin Captain Tsubasa (OST)

ThemesEdit

  1. So Long Dear Friend (by JETZT)
  2. Europa no Kaze (Instrumental)
  3. Shôri he no Kick-Off
  4. Moete Hero '89
  5. Tsubasa no Heta Drive Shoot (Instrumental)
  6. Saigo no First Kiss (by Maimoku Sakura)
Advertisement | Your ad here

Around Wikia's network

Random Wiki